Η παροχή νερού διακόπηκε προσωρινά

Ανακοίνωση

Λόγω βλάβης στην υδραντλία της αφαλάτωσης η παροχή νερού διακόπηκε προσωρινά. Γίνονται προσπάθειες από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για επιδιόρθωση της βλάβης. Η παροχή νερού θα αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Εκ των Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς