Ανακύκλωση

Οι Κοινότητες Πάνω και Κάτω Δευτεράς είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου από πόρτα σε πόρτα.

Οι κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζουμε τις συσκευασίες μας είναι οι ακόλουθες: PMD, Χαρτί και Γυαλί.