Αιμοδοσία ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2023
6:30 Μ.Μ. – 9:00 Μ.Μ
.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ