Μήνυμα Προέδρων

Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι,

Όλοι μας σήμερα αισθανόμαστε την ανάγκη για ένα ουσιαστικό διάλογο. Ένα διάλογο που να μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες αλλαγές που να μπορούν να συμβάλουν θετικά στην βελτίωση του επιπέδου ζωής μας που τόσο πολύ όλοι μας έχουμε ανάγκη. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια κινείται και η δική μας ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα που θα είναι η ταυτότητα της κοινότητάς μας.

Μέσα από την ιστοσελίδα μας θα καταθέτουμε τις απόψεις μας, θα σας ενημερώνουμε για τα μελλοντικά σχέδια και οράματά μας και θα ακούουμε τις δικές σας απόψεις και θέσεις. Ελπίζουμε πως όλοι μας θα εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία προς όφελος της κοινότητάς μας.

Ελπίζουμε ότι η ιστοσελίδα θα αποτελέσει ένα μόνιμο και σταθερό δίαυλο επικοινωνίας τόσο με τους χωριανούς μας που εγκαταστάθηκαν εκτός της κοινότητάς μας, όσο και με τους απόδημους χωριανούς μας του εξωτερικού των οποίων η μέχρι σήμερα βοήθεια, τόσο πολύ βοήθησε την κοινότητά μας.

Ευγένιος Χ΄΄Ευτυχίου

Νίκος Καλλή

Πρόεδρος Κοινότητας

Πάνω Δευτεράς

Πρόεδρος Κοινότητας

Κάτω Δευτεράς