Μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 14, 2460 Πάνω Δευτερά
Τηλ. 22621718 Φαξ: 22623838

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1) Νίκος Καλλή Πρόεδρος
2) Δημήτρης Ανδρέου Αντιπρόεδρος
3) Αβραάμ Αβραάμ Μέλος
4) Ανδρέας Στυλιανού Μέλος
5) Παναγιώτης Λάμπρου Μέλος
6) Ελενίτσα Γουιάρ Μέλος
7) Κύπρος Γρηγορίου Μέλος
8) Γεώργιος Γεωργίου Μέλος
9) Εμιλυ Βαλανίδου Μέλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 14, 2460 Πάνω Δευτερά
Τηλ. 22622306 Φαξ: 22622422

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1) Ευγένιος Χατζηευτυχίου Πρόεδρος
2) Ιάκωβος Γ. Στεφάνου Αντιπρόεδρος
3) Χάρης Δικωμίτης (Κωστέα) Μέλος
4) Τάκης Κατσουρής Μέλος
5) Ανδρέας Πετρίδης Μέλος
6) Γεώργιος Προύντζος Μέλος
7) Θεοδώρα Κυριακίδου Μέλος
8) Χρυσόστομος Κυλίλης Μέλος
9) Άννα Κοκκονή Μέλος