Τοπωνύμια

Το ενδιαφέρον για την καταγραφή της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς  της Δευτεράς, οδήγησε σε έρευνά για την καταγραφή των τοπωνύμιων και των σημείων αναφοράς του χωριού.  Η σημασία και η συμβολή των τοπωνύμιων στη μελέτη της ιστορίας του χωριού είναι πολύ μεγάλη. Μέσα από αυτά προκύπτουν, συμπεραίνονται ή ακόμα και υποκρύπτονται πληροφορίες ιστορικού περιεχομένου και κοινωνικής χροιάς. Τα τοπωνύμια και τα σημεία αναφοράς παλαιότερα, ήταν ότι είναι οι σημερινές γεωγραφικές διευθύνσεις, όπως, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, οδός, αριθμός. Χρησιμοποιούνταν για προσδιορισμό συγκεκριμένων τοποθεσιών και για προσανατολισμό των κατοίκων.

Κατά την έρευνα για τα τοπωνύμια της Δευτεράς έγινε προσπάθεια να δοθεί, εκτός από την απλή καταγραφή των ονομάτων τους, κάποια ερμηνεία για το  ιστορικό τους υπόβαθρο και το κοινωνικό τους περιεχόμενο.

Επιπρόσθετα δόθηκαν και άλλες πληροφορίες όπως, οι γεωγραφικές συντεταγμένες, όπου ήταν εφικτό, η έκταση που καταλαμβάνει το κάθε τοπωνύμιο, το είδος της περιουσίας που υπήρχε σ’ αυτό, τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες, φωτογραφίες της περιοχής και άλλες σχετικές πληροφορίες. Σημειώνεται ότι οι φωτογραφίες της περιοχής πάρθηκαν κατά τα έτη 2006 μέχρι το 2015 και οι πληροφορίες που  δίδονται για τη μορφολογία του εδάφους και το είδος της περιουσίας βασίζονται στο έτος 1922 – 1923 που διενεργήθηκε η κτηματική  καταγραφή.

Τα τοπωνύμια καταγράφηκαν από κτηματολογικούς χάρτες και από  επίσημες κτηματικές καταγραφές ή υιοθετήθηκαν και αναφέρονται από τους κατοίκους του χωριού και μεταδόθηκαν μέχρι τις μέρες μας από γενιά σε γενιά και από στόμα σε στόμα.

Τα τοπωνύμια της Δευτεράς, όπως και τα σημεία αναφοράς, βασικά πήραν το όνομά τους από τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Ένα κατ’ εξοχή χαρακτηριστικό του τόπου όπως σχήμα, χρώμα, σύσταση, βλάστηση, νερά, ζώα κ.λ.π. (Τσιαττάλα, Κότσιινες, Πετρερά, Παλλουλερόν, Μαυρόβρυση, Κατσόσιοιρος.)
  1. Τη γεωργική και κτηνοτροφική χρήση του τόπου. (Αμπέλια, Μάνδρες, Ελιοχώρι.)
  1. Τα διάφορα ανθρώπινα έργα όπως εκκλησίες, μύλοι, γεφύρια κ.λ.π. (Αης Γιώρκης, Άγιος Νικόλαος, Παλιοκκλησιά, Αγία Μαρίνα, Μύλος του Καβιτζιού, Αλευρόμυλος του Προύνζου, Καμάρα, Γιοφύρι του Μύλου.)
  1. Τον ιδιοκτήτη ή κάτοικο της περιοχής. (Αλακάτι του Χάμπουλλου, Ελιούθκια της Χαρεικλούς, Τσιφλίκι της Αβκάραινας, Χ΄΄Νικολός.)
  1. Παραδόσεις ή τυχαία γεγονότα. (Γδυν, Βουνό του Παρασιευκά.)

Τα τοπωνύμια της Δευτεράς είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ελληνικά. Ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι τουρκικής προέλευσης, κυρίως σε τοπωνύμια της Κάτω Δευτεράς όπου το ένα τρίτο περίπου των κατοίκων της ήταν τουρκοκύπριοι.

Η έρευνα οδήγησε στην καταγραφή πάνω από 370 τοπωνύμιων και σημείων αναφοράς. Πολλά από αυτά ίσως  να είναι σήμερα ξεχασμένα ή ακόμα και εντελώς άγνωστα.

Η καταγραφή των τοπωνύμιων ήταν αρκετά δύσκολη. Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια και αρκετός χρόνος. Η έρευνά άρχισε το 2005 με τη αρχειοθέτηση των στοιχείων της κτηματικής καταγραφής του 1922 – 1923 και ολοκληρώθηκε το 2015. Οι χάρτες του Κτηματολογίου, τα αρχεία του χωριού, οι κτηματικές καταγραφές του έτους 1923 και 1948, η επιτόπια έρευνα και οι πολύωρες συζητήσεις με τους κατοίκους της Δευτεράς,  αποτέλεσαν τις βασικές πηγές από τις οποίες πάρθηκαν οι πληροφορίες.

Η συγκέντρωση και καταγραφή των τοπωνύμιων μιας περιοχής δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί πλήρης και τελική. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα από αυτά που καταγράφηκαν, όπως επίσης και άλλα που θα καθιερωθούν στο μέλλον.

Α/Α Τοπωνύμιο Φ/Σχέδιο Χωρ Ν. Βόρεια Ε. Ανατολ Υ/πόδια
1 Αγιά 30/2 – 30/3 Π.Δ.
2 Αγία Μαρίνα 30/27 Κ.Δ.
3 Αγιάσματα 30/26 Π.Δ.
4 Άγιος Σπυρίδων 30/27 Π.Δ.
5 Αης Γιάννης Φ/Σχέδιο Π.Δ.
6 Αης Γιώρκης Φ/Σχέδιο Π.Δ.
7 Αθασιές τους δασκάλους Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 513΄ 33° 15. 891΄ 948
8 Ακακίες του Πένταρου  Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 04. 981΄ 33° 15. 382΄ 951
9 Αλευρόμυλος Φ/Σχέδιο Π.Δ.
10 Αλώνια 30/34 Π.Δ.
11 Αλώνια του Κοτσιηνιού Φ/Σχέδιο Π.Δ.
12 Άμμος 30/27 Π.Δ.
13 Αμπέλια 30/19 Π.Δ.
14 Αμπέλια του Ποουσή Χάρτης Π.Δ.
15 Άντζουλος Φ/Σχέδιο
16 Αρκάτζιη της Μαλλίνας Φ/Σχέδιο Π.Δ.
17 Αρκάτζιη του Ζάχαρη Χάρτης Π.Δ.
18 Αρκάτζιη του Τσουναρωτού 30/19 Κ.Δ.
19 Ασπρογή 30/27 Π.Δ.
20 Ασπρογίαδες Χάρτης Π.Δ.
21 Άσπρους 30/35 Π.Δ.
22 Ατόμουττη (Ατόμουττη) 30/20 Π.Δ. 35° 06. 464΄ 33° 14. 842΄ 981
23 Αβκάραινα Φ/Σχέδιο Π.Δ.
24 Αφεντικά Χάρτης Π.Δ.
25 Βαϊδράκος 30/28 Π.Δ.
26 Βακκούφι 30/26 Π.Δ.
27 Βίκλες 30/19 Π.Δ. 35° 06. 131΄ 33° 16. 066΄
28 Βλοκκαρκά 30/24 Π.Δ. 35° 05. 512΄ 33° 15. 035΄ 1148
29 Βουνάρι του Φράγκου 30/35 Π.Δ.
30 Βουνί του Μυλωνά (Αρχαιλογική περιοχή;) Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 07. 072΄ 33° 15. 618΄ 857
31 Βουνιώτικα 30/19 Κ.Δ. 35° 06. 024΄ 33° 19. 688΄ 982
32 Βουνό του Γιακουμή Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 839΄ 33° 16. 412΄ 1036
33 Βουνό του Τσαρτελλάρη (Το ψηλότερο βουνό των Βουνιώτικων Φ/Σχέδιο Κ.Δ. 35° 06. 024΄ 33° 16. 688΄ 982
34 Βουνόν του Μινκιρή 30/10 Π.Δ.
35 Βρύση της Καούρενας ή Κκαούρενας Φ/Σχέδιο
36 Βρύση του Τσαγγάρη  Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 010΄ 33° 15. 452΄ 951
37 Βρύση του Χ΄΄Προκόπη (Τορνάρης) Φ/Σχέδιο Π.Δ.
38 Γιαλλούρα 30/26/34 Π.Δ. 35° 04. 974΄ 33° 15. 125΄ 939
39 Γλυφός 30/28 Κ.Δ.
40 Δεκατρείς σκάλες 30/27 Π.Δ.
41 Δεκατρεφτά σκάλες Χάρτης Κ.Δ.
42 Δισιά της πελλής Φ/Σχέδιο Π.Δ.
43 Δοξαμένη του Παυλάτζιη Φ/Σχέδιο Π.Δ.
44 Δρουμπέρα του Πανάου Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 07. 009΄ 33° 15. 956΄ 792
45 Εληά του Σαουλλή Φ/Σχέδιο Π.Δ.
46 Εληά του Χ΄΄Νικόλα 30/19 Π.Δ.
47 Εληούθκια του Σκεντέρη Φ/Σχέδιο Π.Δ.
48 Ελιά του Μιννά Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 862΄ 33° 15. 984΄ 891
49 Ελιά του Σιππούρη Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 501΄ 33° 15. 499΄ 951
50 Ζάχαρης (Πρέμιξ) 30/10 Π.Δ. 35° 06. 216΄ 33° 15. 696΄ 881
51 Η Χαββά Φ/Σχέδιο Π.Δ.
52 Η χάλη του Χ΄΄Χριστοφκιά Φ/Σχέδιο Π.Δ.
53 Θκιό μου τ τ άρκα των τζιεφαλών Φ/Σχέδιο Π.Δ.
54 Θκιό μου τ τ άρκα (Μου τ τ άρκα) Φ/Σχέδιο Π.Δ.
55 Καβίτζιη (το) Φ/Σχέδιο Κ.Δ.
56 Καλαμιόνας 30/27 Π.Δ.
57 Καλλοβιτού Block D Π.Δ.
58 Καλογήρου 30/27 Π.Δ.
59 Καμάρα ή Καμάρες 30/27 Κ.Δ.
60 Καμαρούδια 30/35 Π.Δ.
61 Καμένη 30/10 Π.Δ. 35° 06. 376΄ 33° 15. 296΄ 920
62 Καμίνι 30/19 Κ.Δ.
63 Κάμπος 30/2 – 30/3 Π.Δ.
64 Κάμπος του Κουντούρη 30/35 Π.Δ.
65 Καντάρα 30/26 Π.Δ.
66 Κάππας 30/10 Π.Δ.
67 Κατάτροχα 30/27 Κ.Δ.
68 Κατσικαντίλι 30/35 Π.Δ.
69 Κάτω Γλυφός Χάρτης Κ.Δ.
70 Κάτω Κόκκινες Χάρτης Κ.Δ.
71 Καυκάλλα του Γιουσούφη Χάρτης Κ.Δ.
72 Καφκάλλα του Νεοκλή 30/11 Κ.Δ.
73 Καφκάλλα των Μάντρων 30/11 Κ.Δ.
74 Καψαλερή 30/11 Π.Δ.
75 Κεφαλές 30/35 Π.Δ.
76 Κοζοπούλλα ή Κοζοπούλες
77 Κόκκινες Χάρτης Κ.Δ.
78 Κόκκινες του Κρεμμού Χάρτης Κ.Δ.
79 Κόκκινες του Τσίγγου Χάρτης Κ.Δ.
80 Κόκκινη του Κρεμμού Χάρτης Π.Δ.
81 Κοκκίνια 30/10 Π.Δ.
82 Κοκκινογή Χάρτης Π.Δ.
83 Κοκκινόγια ή Κοτσιηνόγια 30/26 Π.Δ. 35° 05. 486΄ 33° 15. 804΄ 962
84 Κόκκινος 30/27 Π.Δ.
85 Κολαρκές 30/27 Κ.Δ.
86 Κολύμπια 30/26 Π.Δ. 35° 06. 017´ 33° 15. 500΄ 921
87 Κόλυμπος ή Κολύμποι 30/2 – 30/3 Π.Δ.
88 Κόλυμπος του Καμασιά Φ/Σχέδιο Κ.Δ.
89 Κοννόβαρος 30/27 Π.Δ.
90 Κοντούρα λαξιά Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 795΄ 33° 14. 704΄ 965
91 Κορυπάτζια – Κορυπατζιά 30/27 Π+Κ.Δ.
92 Κοτζιάκαρη 30/27 Κ.Δ.
93 Κοτζιαπάσιης 30/26/34 Π.Δ.
94 Κοτσιανίτικα 30/20 Κ.Δ.
95 Κοτσιατίτικα 30/28 Κ.Δ.
96 Κότσιηνη του τσούρου 30/28 Κ.Δ.
97 Κοτσίνια 30/21 Π.Δ.
98 Κοτσινόϊ του Λευτέρη Φ/Σχέδιο
99 Κούκκουλλος Φ/Σχέδιο Π.Δ.
100 Κούντουροι 30/17 Π.Δ. 35° 05. 721΄ 33° 14. 344΄ 906
101 Κούτσες Φ/Σχέδιο Π.Δ.
102 Κραμπούτης 30/27 Κ.Δ.
103 Κραμπούτης 30/27 Κ.Δ.
104 Κρεμμός 30/26 Π.Δ.
105 Λακάνες 30/20 Κ.Δ.
106 Λακαταμίτικα 30/19 Κ.Δ.
107 Λάκκος του Ζόγκου Χάρτης Κ.Δ.
108 Λάκκος του Παρουτζιή Χάρτης Κ.Δ.
109 Λακκούϊ του φοινίκα Φ/Σχέδιο Π.Δ.
110 Λαμπρατζιά ή Λαμπρατζιάς 30/27 Κ.Δ.
111 Λαξιά του Ακουπή 30/19 Π.Δ.
112 Λαξιά του Κατάλιακου. (Μέσα στα Ποσταννίθκια) Φ/Σχέδιο Κ.Δ. 35° 06. 168΄ 33° 16. 464΄ 891
113 Λαξιά του Μαμανά Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 605΄ 33° 14. 922΄ 1074
114 Λαξιά του Μάρκου 30/26 Π.Δ.
115 Λαξιά του Μίτα 30/19 Π.Δ.
116 Λαξιά του Παπά 30/19 Κ.Δ.
117 Λαξιά του Χότζια Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 915΄ 33° 16. 144΄ 901
118 Λαξιά του Χότζια Χάρτης Π.Δ.
119 Λαξιά τους Πολυδωρίες 38321 Κ.Δ.
120 Λαξιές ή λαξιά του Χ΄΄Προκόπη (Μέσα στη καμένη) Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 06. 809΄ 33° 15. 155΄ 865
121 Λαξιές της Παπούς Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 918΄ 33° 15. 057΄ 1044
122 Λαξιές του Αγιώτη Φ/Σχέδιο Π.Δ.
123 Λαξιές του Ζάχαρη Φ/Σχέδιο Π.Δ.
124 Λαξιές του Κασσή Φ/Σχέδιο Π.Δ.
125 Λαξιές του Κουλουκάου Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 06. 236΄ 33° 15. 774΄ 863
126 Λαξιές του Λάζαρου (Οικογένεια Τσιακλή) Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 785΄ 33° 15. 172΄ 1040
127 Λαξιές του Μυλωνά ή Χ΄΄Μυλωνά Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 07. 233΄ 33° 15. 450΄ 788
128 Λαξιές τους Κκοζιοπούληες ή Κοζοπούλλες Φ/Σχέδιο Π.Δ.
129 Λαπάτσα Φ/Σχέδιο Κ.Δ.
130 Λατσί 30/18 Π.Δ.
131 Λαύρα 30/35 Π.Δ.
132 Λειβάδι του Κκαϊλή Φ/Σχέδιο Π.Δ.
133 Λιβάϊ Φ/Σχέδιο Π.Δ.
134 Λούρα 30/27 Κ.Δ.
135 Μαζερή 30/35 Π.Δ.
136 Μακκούφι του Φλουρή Φ/Σχέδιο Π.Δ.
137 Μακκούφκια 30/26 Π.Δ.
138 Μάντρα της Παπούς ή Παπουή 30/23 Π.Δ.
139 Μάντρα του Καμίλ Πασιά 30/27 Κ.Δ.
140 Μάντρα του Ττάκκα 30/19 Κ.Δ.
141 Μάντρα του Χ΄΄Οσμάνη Χάρτης Κ.Δ.
142 Μάντρες 30/27 Π.Δ.
143 Μαυρόβρυση Φ/Σχέδιο Π.Δ.
144 Μερικούδια ή Μερικούδι  38290 Π.Δ. 35° 06. 399΄ 33° 14. 525΄ 949
145 Μερράς Φ/Σχέδιο
146 Μεσοβούνι ή Μεσοβούνια 30/25 Π.Δ. 35° 05. 769΄ 33° 15. 229΄ 1025
147 Μετόχι 30/27 Π.Δ.
148 Μινκιρήες Φ/Σχέδιο Π.Δ.
149 Μοσφιλιά της Ροδούς Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 828΄ 33° 15. 036΄ 1067
150 Μουρούτη 30/35 Π.Δ.
151 Μου τ τ άρκα (Θκιο Μου τ τ άρκα) Φ/Σχέδιο Π.Δ.
152 Μούττη 30/25 Π.Δ. 35° 05. 578΄ 33° 14. 360΄ 1075
153 Μού τ τ η της Καντάρας Φ/Σχέδιο Π.Δ.
154 Μπαλής 30/26 Π.Δ.
155 Μπαλής 30/34 Π.Δ.
156 Νερόν του Παπά 30/19 Κ.Δ.
157 Ντζανιές ή Ντζανής 30/11 Κ.Δ. 35° 07. 060΄ 33° 16. 331΄ 876
158 Ξάμπελα 30/26 Π.Δ.
159 Ξιμπούνι ή Ξιμπούνια  Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 154΄ 33° 14. 583΄ 1036
160 Ογδόντα σκάλες του Ποουσή Χάρτης Κ.Δ.
161 Οσμάνης Χάρτης Π.Δ.
162 Παλιοκκλησιά Φ/Σχέδιο Π.Δ.
163 Παλιοκκλησιά 30/35 Π.Δ.
164 Παλλουλερόν (Αντωνή Ζερταλή) 30/35 Π.Δ. 35° 06. 812΄ 33° 15. 766΄ 819
165 Παλλουρούδια 30/10 Π.Δ.
166 Παμπούλα Φ/Σχέδιο Π.Δ.
167 Παναγία Χάρτης Κ.Δ.
168 Πάνω Μαζερή 30/35 Π.Δ.
169 Παραβιτσιτάνος 30/34 Π.Δ.
170 Παυλάτζιης Φ/Σχέδιο Π.Δ.
171 Περβόλια 30/27 Κ.Δ.
172 Πεταλιά Πάνω. (Η Κάτω Αγίοι Τριμιθιάς;) 30/2 – 30/3 Π.Δ. 35° 06. 745΄ 33° 15. 842΄ 840
173 Πετράκκουρα – Πετρακκούρα – ες 30/27 Π+Κ.Δ.
174 Πλατύ 30/19 Κ.Δ.
175 Πλεύρα 30/27 Π+Κ.Δ.
176 Πλεύρα ή Πλευρά του Έλληνα Block C Π.Δ.
177 Πλεύρα του Πίτταρου  Φ/Σχέδιο Π.Δ.  35°  35°
178 Πλεύρα του Χ΄΄Κακουλλή Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 942΄ 33° 15. 406΄ 958
179 Ποσιανίκια 30/19 Κ.Δ.
180 Ποσταννίθκια 30/11 Π+Κ.Δ. 35° 06. 438΄ 33° 16. 311΄ 846
181 Ποταμός 30/26 Π.Δ.
182 Ππασιά 30/27 Κ.Δ.
183 Ρότσοι Χάρτης Κ.Δ.
184 Ρότσοι του Γιακουμή Block C Π.Δ.
185 Ροτσοκόλυμπος Φ/Σχέδιο Π.Δ.
186 Σικαμιά του Χ΄΄Χατζιή (Χ΄΄Ευτύχιος) Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 603΄ 33° 15. 495΄ 925
187 Σιππούρη 30/26 Π.Δ. 35° 05. 501΄ 33° 15. 499΄ 951
188 Σκορτοβούνι ή Σκορτοβούνια 30/26 Π.Δ. 35° 04. 974΄ 33° 15. 128΄ 939
189 Σορός  Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 05. 351΄ 33° 13. 943΄ 975
190 Σουρτάνι Χάρτης Π.Δ.
191 Σπηλιαούϊ Φ/Σχέδιο Π.Δ.
192 Σπήλιοι του Μίνζη (Παναή Μίνζη) Φ/Σχέδιο Π.Δ.
193 Σπήλιοι των Ελλήνων Φ/Σχέδιο Π.Δ.
194 Σπιτούϊ του Κουλουκάου Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 06. 269΄ 33° 15. 229΄ 872
195 Σταυρόπετρα Φ/Σχέδιο Π.Δ.
196 Στράκκα 30/27 Π.Δ.
197 Στράτα της Πεταλιάς Φ/Σχέδιο Π.Δ.
198 Στράτα του Ψημολόφου 30/36 Π.Δ.
199 Στρογγιλίθκια Φ/Σχέδιο Π.Δ.
200 Στρογγυλοβούνι (ή Βουνί) του Μυλωνά 30/10 Π.Δ. 35° 07. 072΄ 33° 15. 618΄ 857
201 Τερατσιά 30/27 Κ.Δ.
202 Τζιαμί Φ/Σχέδιο Π.Δ.
203 Τζιεφαλές του Μίνζη (Παναή Μίνζη) Φ/Σχέδιο Π.Δ.
204 Τορνάρης 30/27 Π.Δ.
205 Τρείς εληές 30/27 Κ.Δ.
206 Τρυπιώτης Χάρτης Π.Δ.
207 Τσιακκιλί Φ/Σχέδιο Π.Δ.
208 Τσιαττάλα Φ/Σχέδιο Π.Δ. 35° 06. 255΄ 33° 14. 960΄ 998
209 Τσιφλίκι του Αυκάρη 30/26 Π.Δ.
210 Τσούναρτος 30/10 Π.Δ. 35° 07. 309΄ 33° 15. 528΄ 820
211 Φανερωμένη Χάρτης Π.Δ.
212 Φανερωμένη του Χ΄΄Κωστή Φ/Σχέδιο Π.Δ.
213 Χ΄΄Ανδρέας ή Χατζιαντρία 30/35 Π.Δ.
214 Χ΄΄Νικολός 30/27 Κ.Δ.
215 Χ΄΄Οσμάν Αγάς 30/19 Κ.Δ.
216 Χαββά (Κοντά στο σπίτι του Τσαδιώτη) Φ/Σχέδιο Π.Δ.
217 Χαλοπετρούδια* ή Χαλοπετρούθκια 30/10 Π.Δ. 35° 07. 070΄ 33° 15. 774΄ 754
218 Χαμάτσα 30/27 Κ.Δ.
219 Χαράντζιηες ή Χαραντζιήες ή Χαράγκζιηες Φ/Σχέδιο Π.Δ.
220 Χασάν Εφέντη 30/26 Π.Δ.
221 Χρυσοσπηλιώτισσα 30/27 Κ.Δ.
222 Χωράφι του Κοή Φ/Σχέδιο Π.Δ.
223 Χωράφι του Φεττή (Φε τ τ ή) Φ/Σχέδιο Π.Δ.

ΣΗΜ:  Όσα τοπωνύμια / τοποθεσίες δεν αναφέρουν αριθμό ή Block στη στήλη Φ/Σχέδιο δεν είναι καταγραμμένα σε επίσημο κτηματολογικό σχέδιο ή κτηματολογική απογραφή αλλά αναφέρονται προφορικά από παλαιότερους κατοίκους του χωριού. Όσα αναφέρουν τη λέξη “χάρτη” καταγράφονται στο νέο οδικό χάρτη της Δευτεράς που εκδόθηκε το 2007.