Βλάβης στο σύστημα υδατοπρομήθειας

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 14, 2460 Πάνω Δευτερά
Τηλ.  22622306, Φαξ: 22622422

24 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω βλάβης στο σύστημα υδατοπρομήθειας θα υπάρξει προσωρινή αποκοπή του νερού στην περιοχή Μετοχίου, από την Δευτέρα 24/08/2020 και ώρα 18:00μ.μ. μέχρι την Τρίτη 25/08/2020.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου.