Θέσης σχολικού βοηθού/συνοδού για τις ανάγκες του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Δευτεράς

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ 14, 2460 Πάνω Δευτερά

Τηλ. 22622306, 22621718 Φαξ: 22622422, 22623838

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27 Μαρτίου 2019

Η Σχολική Εφορεία Δευτεράς ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για πλήρωση μιας θέσης σχολικού βοηθού / συνοδού για τις ανάγκες του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Δευτεράς. Η πρόσληψη θα ισχύει για την σχολική χρονιά 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Δευτεράς, τηλέφωνα 22622306 και 22621718 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Δευτεράς, Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ 14, 2460 Πάνω Δευτερά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05 Απριλίου 2019 και  ώρα 17:00 μ.μ.

Σχολική Εφορεία Δευτεράς