Θεατρική παράσταση: Πελλός εποτζιοιμήθηκεν πελλόν όρομαν είδεν