ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ 08/08/22 – 12/08/2022

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 22/08/2022 – 26/08/2022