Σχολική Εφορεία Δευτεράς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης βοηθού / συνοδού

Η Σχολική Εφορεία Δευτεράς δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

  • Μία θέση σχολικού βοηθού / συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η πρόσληψη θα ισχύει για την σχολική χρονιά 2021-2022.

Ώρες εργασίας: 07:15π.μ. – 01:35μ.μ.

Ακάθαρτος Μηνιαίος Μισθός: €760,65

Προσόντα: Απολυτήριο λυκείου, να είναι υγιείς. (Το άτομο που θα προσληφθεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας και safe pass).

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Δευτεράς και στην ιστοσελίδα των Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Δευτεράς, Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ 14, 2460 Πάνω Δευτερά, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  19/01/2022 και  ώρα 12:00μ.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ