Σχολική Εφορεία Δευτεράς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Σχολικής Βοηθού

15 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σχολική Εφορεία Δευτεράς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Σχολικής Βοηθού για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δευτεράς για τέσσερις ώρες ημερησίως για πέντε μήνες.

Η εργοδότηση θα γίνει στο αρχικό ωρομίσθιο της Κλίμακας Ε2 του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, με βάση την οποία εργοδοτούνται οι σχολικοί βοηθοί των νηπιαγωγείων και θα αμείβονται μόνο για τις ώρες που θα εργάζονται.

Το ωράριο εργασίας των ατόμων που θα εργοδοτηθούν θα συμφωνηθεί μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου και δεν θα ξεπερνά τις τέσσερις ώρες ημερησίως.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00μ. στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Δευτεράς – Κοινοτικά Συμβούλια Δευτεράς Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ 14, 2460 Πάνω Δευτερά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων για έντυπα αιτήσεων.

Από Σχολική Εφορεία Δευτεράς