Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

Τ ο Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς προκηρύσσει θέση για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, για την περίοδο από την έναρξη των μαθημάτων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων μέχρι τις 15/4/22, για 4 (τέσσερις) διδακτικές περιόδους ημερησίως.