Ωράριο λειτουργίας των Κοιν. Συμβουλίου για το Πάσχα

ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ 05/04/2018   ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ  (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10/04/2018 ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!