Ωράριο λειτουργίας Χριστούγεννα 2021

Δευτέρα – Πέμπτη 27/12/2021 – 30/12/2021
08:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. και 16:00μ.μ. – 18:00μ.μ.

Παρασκευή 31/12/2021
08:00π.μ. – 11:00π.μ.