Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Δευτεράς – Aνακοίνωση

Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Δευτεράς

Η παροχή νερού στην Κοινότητα Πάνω Δευτερά θα διακοπεί προσωρινά από τις 10:00πμ  μέχρι τις 12:00μ. λόγω εργασιών στο δίκτυο υδατοπρομήθειας.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου