Κενή θέση φροντιστή/διαχειριστή

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την θέση φροντιστή/διαχειριστή στο Περιφερειακό Στάδιο «Πεδιαίος» των Κοινοτικών Συμβουλίων Πάνω Δευτεράς – Ψιμολόφου – Ανάγυιας.

Καθήκοντα Διαχειριστή:

  1. Η φροντίδα, διαχείριση, έλεγχος του περιφερειακού γηπέδου για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.
  2. Συντήρηση γηπέδου.
  3. Καθαρισμός αποδυτηρίων, χώρων υγιεινής, και περιβάλλοντος χώρου.

Ωράριο:

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 15:15 μ.μ. μέχρι 21:15μ.μ.

Σάββατο – Κυριακή αναλόγως χρήσης του γηπέδου (10 ώρες συνολικά)

Δικαιώματα:

Δικαιώματα €600.00 μηνιαίως πλέον η διαχείριση της καντίνας του σταδίου σε τιμές προϊόντων τις οποίες θα καθορίσουν τα Κοινοτικά Συμβούλια.

—-

Η αιτήσεις θα πρέπει να γίνονται γραπτώς και να κατατίθενται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Δευτεράς, Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ 14 2460 Πάνω Δευτερά μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12μ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις να απευθύνεστε στο κ. Μάριο Πέτρου Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου Ψιμολόφου τηλ. 99583757.

Εκ των Κοινοτικών Συμβουλίων

Πάνω Δευτεράς, Ανάγυιας, Ψιμολόφου