ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – Πάνω Δευτεράς

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Τo Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Δευτεράς καλεί τους ιδιοκτήτες, κατόχους οικοπέδων, ανοιχτών χώρων εντός της  κατοικημένης περιοχή ή που γειτνιάζουν σε κατοικημένη περιοχή ή μεμονωμένες κατοικίες, όπως λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για καθαρισμό και απομάκρυνση χόρτων ή άλλων άχρηστων αντικειμένων προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς σε ξένη περιουσία από πυρκαγιά. Ο καθαρισμός  θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.

Μετά τις 30 Απριλίου 2020, το Συμβούλιο θα αναλάβει το καθαρισμό χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση και οι ιδιοκτήτες θα επιβαρυνθούν με το ποσό των €40,00.

Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Δευτεράς