ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – Κάτω Δευτεράς

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Δευτεράς καλεί τους ιδιοκτήτες, κατόχους οικοπέδων, ανοιχτών χώρων εντός της κατοικημένης περιοχής ή που γειτνιάζουν σε κατοικημένη περιοχή ή μεμονωμένες κατοικίες, όπως λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για καθαρισμό και απομάκρυνση χόρτων ή άλλων άχρηστων αντικειμένων προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς σε ξένη περιουσία από πυρκαγιά. Ο καθαρισμός  θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 Μαΐου 2020.

Μετά τις 15 Μαΐου 2020, τo Συμβούλιο θα αναλάβει το καθαρισμό χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση και οι ιδιοκτήτες θα επιβαρυνθούν με το ποσό των €70,00.

Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Δευτεράς