Κατασκευή παιδότοπου Αγίας Μαρίνας στην Κάτω Δευτερά.

Την Παρασκευή 24/09/2021 υπογράφτηκαν τα συμβόλαια για την κατασκευή του παιδότοπου Αγίας Μαρίνας στην Κάτω Δευτερά.

Τα συμβόλαια υπέγραψαν, εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου, ο κοινοτάρχης κ. Νίκος Καλλή και εκ μέρους της εταιρείας Housemasters Ltd, που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου, ο διευθυντής κ. Χρήστος Αποστόλου, στην παρουσία του μελετητή του έργου κ. Σωτήρη Κυριακίδη.

Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, θα αρχίσει στις 11 Οκτωβρίου 2021 και θα αποπερατωθεί σε οκτώ μήνες. Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των €191,411.00.