Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου

16 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία Bioland Project 76 Ltd έχει καταθέσει προσχέδιο Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στα δημοτικά μας όρια. Η εν λόγω μελέτη βρίσκεται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Δευτεράς και μπορείτε να προσέλθετε ώστε να την μελετήσετε και να εκφράσετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, εισηγήσεις ή/και σχόλια τα οποία θα συμπεριληφθούν στις μελέτες προτού αυτή κατατεθεί προς αξιολόγηση στα Αρμόδια Τμήματα μέχρι και τις 25/6/2021.

Το υπό μελέτη έργο αναμένεται να κατασκευαστεί στα εξής τεμάχια:

Τεμάχιο 202 Φ/ΣΧ:30/35Ε2 Τμήμα:8   Τοποθεσία Μαζέρες

Τεμάχιο 491 Φ/ΣΧ:30/35Ε2 Τμήμα:11   Τοποθεσία: Μαζεράδες

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάνω Δευτεράς