Γραμμή ενημέρωσης πολιτών για τα μέτρα περιορισμού μετακίνησης.