‘Επεσαν οι υπογραφές για τον κυκλικό κόμβο στη Δευτερά