Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 3.5 MW, στην Κοινότητα Δευτεράς