ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11/02/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 22:00Μ.Μ. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/02/2021 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ