Χριστούγεννα με τους ΠΙΤΖΙΑΜΟΗΡΩΕΣ

ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ

Χριστούγεννα με τους ΠΙΤΖΙΑΜΟΗΡΩΕΣ

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

11:00 Π.Μ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΔΩΡΑΚΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ