Bλάβη σε κεντρικό αγωγό υδατοπρομήθειας

Λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό υδατοπρομήθειας η παροχή νερού έχει διακοπεί.

Η βλάβη θα αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Δευτεράς