Ανακύκλωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι προγραμματισμένες συλλογές ανακυκλώσιμων υλικών για την Παρασκευή 25/12/2020 και την Παρασκευή 01/01/2021 δεν θα διεξαχθούν λόγω εορτών. Η συλλογή θα διεξαχθεί το Σάββατο 02/01/2021 το πρωί.

Εκ των Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς