ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

02 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Κοινοτικά Συμβούλια Δευτεράς σας ενημερώνουν ότι την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 δεν θα γίνει η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών λόγω καλοκαιρινών διακοπών.

Εκ των Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς