ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανακατασκευή πάρκου

19 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Δευτεράς έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για ανακατασκευή του πάρκου της οδού Δημοκρατίας έναντι του Σωματείου «ΔΟΞΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ» στην Πάνω Δευτερά σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και η διαδικασία βρίσκεται στην φάση των δημόσιων προσφορών.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου