ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το υποκατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας στην κοινότητα μας, θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά.

Εκ των Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς