22/02/2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

22/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΘΕΙ.

ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ