ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Βλάβης στο σύστημα υδατοπρομήθειας 31/8/2020

Λόγω βλάβης στο σύστημα υδατοπρομήθειας θα υπάρξει προσωρινή αποκοπή του νερού στην περιοχή Αφκάρενας στην Πάνω Δευτερά, από την Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 18:00μ.μ. μέχρι την Τρίτη 01/09/2020.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου.