ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 04/10/2019 – ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 14, 2460 Πάνω Δευτερά
Τηλ.  22622306, Φαξ: 22622422

04 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  1. ΣΚΥΛΟΙ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ MICROCHIP:

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Δευτεράς έχει εξασφαλίσει microchip τα οποία θα τοποθετηθούν δωρεάν από τον κτηνίατρο Δρ Χάρη Πετεβίνο το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, οδός Έξω Μετοχίου Πάνω Δευτερά (Περιοχή Βλοκκαρκά) Τηλ. 99587082. Για διευθέτηση ραντεβού σε άλλη ημέρα και ώρα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρο. Απαραίτητα ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του σκύλου θα πρέπει να έχει βιβλιάριο υγείας του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστεί το βιβλιάριο υγείας, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τον Δρ. Χάρη Πετεβίνο και το κόστος ανέρχεται στα €2,00.

Επιπρόσθετα, μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2019 θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι άδειες κατοχής/ιδιοκτησίας σκύλων σύμφωνα με τον Νόμο.

Η τοποθέτηση microchip και η εξασφάλιση άδειας κατοχή σκύλου είναι υποχρεωτική από τον Νόμο.

 

  1. ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ:

Η τοποθέτηση, εγκατάλειψη, ακινητοποίηση οχημάτων οποιουδήποτε τύπου τα οποία ευρίσκονται εντός δημοσίων χώρων (δρόμους, πάρκα, κλπ.) θα πρέπει να μετακινηθούν μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2019. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοστεί ο Νόμος με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες.

 

  1. ΣΚΥΒΑΛΑ

Η τοποθέτηση εντός ή εκτός των σκυβαλοδοχείων οποιουδήποτε είδους εκτός των οικιακών αποβλήτων απαγορεύεται και ο εργολάβος δεν θα τα παραλαμβάνει.

 

  1. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι άρχισε η λειτουργία των πράσινων σημείων στις πιο κάτω κοινότητες και χωρίς χρέωση μπορείτε να μεταφέρετε τούτα στους χώρους αυτούς σε καθορισμένες ώρες λειτουργίας:

 

Κοινότητες Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Εργάτες 99950290
Κοκκινοτριμιθιά 99950163
Περιστερώνα 99950170
Αστρομερίτης 99950277
Ληνού 99950288
Αλάμπρα 99950162
Στρόβολος 99950161
Μαλούντα 99950266

 

Θερινό ωράριο: Απρίλιος – Σεπτέμβριος

Δευτέρα – Σάββατο: 09:00π.μ. – 20:00μ.μ., Κυριακή: 09:00π.μ. – 14:00μ.μ.

 

Χειμερινό ωράριο: Οκτώβριος – Μάρτιος         

Δευτέρα – Σάββατο: 09:00π.μ. – 18:00μ.μ., Κυριακή:  09:00π.μ. – 14:00μ.μ.

 

  1. ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Ο χώρος ειδικά διαμορφωμένος λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα Τετάρτη από τις 12:00μ. – 06:00μ.μ. και το Σάββατο από τις 08:00π.μ. – 02:00μ.μ.

Η μεταφορά στο συγκεκριμένο σημείο από 01/11/2019 θα χρεώνεται για μεν διπλοκάμπινα ή άλλα οχήματα €10,00 (δέκα ευρώ), για δε μονοκάμπινα €15,00 (δεκαπέντε ευρώ). Απαγορεύεται η μεταφορά και ρίψη οποιονδήποτε αντικειμένων από φορτηγά.

Τα ανακυκλώσιμα χαρτί, πλαστικό, γυαλί, ρουχισμός δεν θα έχουν καμία χρέωση.

 

Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Δευτεράς