Αιμοδοσία Οκτώβριος 2019

ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
7:00 – 9:00 ΜΜ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΟΣΩΝ ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ ΑΠΕΘΑΝΑΝ