Αιμοδοσία Μάρτιος 2020

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
6:30 Μ.Μ. – 8:30 Μ.Μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΟΣΩΝ ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ ΑΠΕΘΑΝΑΝ