19/02/2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η παροχή υδατοπρομήθειας έχει διακοπεί προσωρινά στην κοινότητα Κάτω Δευτεράς και μέρος στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό και θα επανασυνδεθεί το συντομότερο δυνατό.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου