Σχολική Εφορεία Δευτεράς: Πλήρωση θέσης βοηθού

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ 14, 2460 Πάνω Δευτερά
Τηλ. 22622306, 22621718 Φαξ: 22622422, 22623838

08 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σχολική Εφορεία Δευτεράς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης βοηθού στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δευτεράς (Ολοήμερο/ θέση μερικής απασχόλησης).

Ώρες εργασίας: 01:00μ.μ. – 05:00μ.μ.

Απολαβές: €5,07 την ώρα μικτά

Προσόντα: Απολυτήριο λυκείου, να είναι υγιείς. (Το άτομο που θα προσληφθεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας).

Καθήκοντα: Τήρηση καθαριότητας, συνυπεύθυνη στην φύλαξη παιδιών, σερβίρισμα γεύματος, καθαριότητα αυλής και ότι άλλο ανατεθεί από το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να προμηθευτείτε από το Νηπιαγωγείο και από τα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017.