Παρατηρητής της Γειτονιάς

Π ρ ο σ κ λ η σ η

Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος

 “Παρατηρητής της Γειτονιάς”

τα Κοινοτικά Συμβούλια Δευτεράς σε συνεργασία με την Αστυνομία,

θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο

την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2016 στις 07:00 μμ.,

στην αίθουσα  εκδηλώσεων του Κοινοτικού Μεγάρου.

Η παρουσία όλων των εθελοντών παρατηρητών είναι απαραίτητη.

 

Εκ των Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς