Ωράριο λειτουργίας

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

05/08/2017, 12/08/2017, 19/08/2017, 26/08/2017