Λόγω βλάβης η παροχή νερού έχει διακοπεί στην περιοχή της Αφκάρενας.

Λόγω βλάβης η παροχή νερού έχει διακοπεί στην περιοχή της Αφκάρενας.

Η βλάβη θα αποκατασταθεί άμεσα.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάνω Δευτεράς