Κοινοτικό Ιατρείο Δευτεράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κοινοτικό Ιατρείο Δευτεράς θα λειτουργήσει όπως πιο κάτω για τον μήνα Απρίλιο :

05/04/2017 Τετάρτη Ανοικτό
07/04/2017 Παρασκευή Ανοικτό
12/04/2017 Τετάρτη Κλειστό
14/04/2017 Παρασκευή Κλειστό
19/04/2017 Τετάρτη Ανοικτό
21/04/2017 Παρασκευή Κλειστό
26/04/2017 Τετάρτη Κλειστό
28/04/2017 Παρασκευή Ανοικτό