Κοινοτικό Ιατρείο Δευτεράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κοινοτικό Ιατρείο Δευτεράς θα λειτουργήσει όπως πιο κάτω για τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο:

12/07/2017 Τετάρτη Ανοικτό
14/07/2017 Παρασκευή Κλειστό
19/07/2017 Τετάρτη Ανοικτό
21/07/2017 Παρασκευή Κλειστό
26/07/2017 Τετάρτη Κλειστό
28/07/2017 Παρασκευή Ανοικτό
02/08/2017 Τετάρτη Κλειστό
04/08/2017 Παρασκευή Ανοικτό
09/08/2017 Τετάρτη Ανοικτό
11/08/2017 Παρασκευή Κλειστό
16/08/2017 Τετάρτη Κλειστό
18/08/2017 Παρασκευή Ανοικτό
23/08/2017 Τετάρτη Ανοικτό
25/08/2017 Παρασκευή Ανοικτό
30/08/2017 Τετάρτη Ανοικτό