ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  26.07.2017 ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29.07.17