ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 1974

 

Η οικογένεια του ήρωα του 1974 Παναγιώτη Στυλιανού ανακοινώνει την συνέχιση του  προγράμματος παροχής υποτροφιών σε Κύπριους φοιτητές που θα φοιτήσουν σε πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Θα δοθεί μια (1) υποτροφία ύψους €500 σε φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου με καταγωγή το χωριό Δευτερά, Επαρχίας Λευκωσίας. Η υποτροφία θα δοθεί στη βάση ακαδημαϊκών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο απολυτήριου, αντίγραφο πιστοποιητικού Πρόσβασης Παγκύπριων Εξετάσεων με αναλυτική βαθμολογία για πρωτοετής (νέους) φοιτητές/ αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προηγούμενων ετών για φοιτητές άλλων ετών και βεβαίωση από αρμόδιες υπηρεσίες για τα κοινωοικονομικά κριτήρια αν ισχύει (άνεργοι γονείς, μονογονεϊκή οκογένεια, αναπηρία, προβλήματα υγείας κ.α). Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση : Υποτροφία Παναγιώτη Στυλιανού, Αγίου Σπυρίδωνος 21, 2460 Πάνω Δευτερά, Λευκωσία ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση andstylianou@yahoo.com.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο μέχρι 30/9/2016.

H υποτροφία θα δοθεί με την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής/ βεβαίωση φοίτησης στο πανεπιστήμιο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε στα τηλ.99336225 Ανδρέα Στυλιανού / τηλ. 99497434 Kωνσταντίνου Στυλιανού.

18 ΙΟΥΛΙΟΥ  2016

Adobe-Acrobat-Logo ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΩ