Φωταγώγηση Κοιν. Μεγάρου & του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Σχολείου

S20C-415112715190