ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης του σκιπ που είναι τοποθετημένο πίσω από το παλαιό κοιμητήριο της κοινότητας Κάτω Δευτεράς να το μετακινήσει αμέσως.

Σε διαφορετική περίπτωση θα μετακινηθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο και θα επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου