ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Τα Κοινοτικά Συμβούλια Πάνω και Κάτω Δευτεράς καλούν τους ιδιοκτήτες, κατόχους οικοπέδων, ανοιχτών χώρων εντός της κατοικημένης περιοχή ή που γειτνιάζουν σε κατοικημένη περιοχή ή μεμονωμένες κατοικίες, όπως λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για καθαρισμό και απομάκρυνση χόρτων ή άλλων άχρηστων αντικειμένων προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς σε ξένη περιουσία από πυρκαγιά. Ο καθαρισμός  θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Μαΐου 2022.

Μετά τις 31 Μαΐου 2022, τα Κοινοτικά Συμβούλια θα αναλάβουν το καθαρισμό χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση και οι ιδιοκτήτες θα επιβαρυνθούν με το ποσό των €80,00.

Κοινοτικά Συμβούλια Πάνω και Κάτω Δευτεράς