ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ 14, 2460 Πάνω Δευτερά

Τηλ. 22622306, 22621718 Φαξ: 22622422, 22623838

05 Σεπτεμβρίου 2023

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟ

Η Σχολική Εφορεία Δευτεράς ζητά δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης τροχονόμου για την σχολική περίοδο 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Να έχουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
  • Να έχουν πιστοποιητικό με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 22(6) του Περί Πρόληψης και Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου 91(Ι)/2014.
  • Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας ότι είναι αρτιμελείς.
  • Να παρουσιάσουν σχετικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης για τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου από την Αστυνομία

Ωράριο Απασχόλησης: 07:00π.μ – 08:00π.μ και 12:30μ.μ. – 13:30μ.μ.

Απολαβές: €260,00 μηνιαίως (αφαιρούνται οι σχολικές αργίες).

Η θέση εξυπακούει σύμβαση έργου αυτοεργαζόμενου, με καταβολή εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στην Σχολική Εφορεία Δευτεράς, Λεωφόρος Μακαρίου Γ 14, 2460 Πάνω Δευτερά μέχρι την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ