ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Τέλη αποχετεύσεων

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 14, 2460 Πάνω Δευτερά
Τηλ.  22622306, 22621718 Φαξ: 22622422, 22623838

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα τέλη αποχετεύσεων που έχουν σταλεί από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, να αγνοηθούν και να μην πληρωθούν από τους φορολογούμενους της Κοινότητας Πάνω Δευτεράς διότι έχουν σταλεί εκ λάθους.

Τα τέλη αποχετεύσεων θα πληρωθούν ΜΟΝΟ από τους φορολογούμενους της Κοινότητας Κάτω Δευτεράς ιδιοκτήτες και διαμένοντες στην περιοχή Τρίκκης και στο Λόφο Μαντά.

 

Εκ των Κοινοτικών Συμβουλίων